Toont alle 17 resultaten

Marxisme voor beginners

perm_identity
date_range
Van dinsdag 16 augustus tot donderdag 18 augustus 2022

Marxisme is een theorie die ons helpt de onrechtvaardige samenleving waarin we leven te begrijpen. Als we de coronacrisis die de hele wereld treft als voorbeeld nemen, dan rijzen er veel vragen. Is er een verband met het neoliberalisme, het kapitalisme? Speelt het feit dat we in een klassenmaatschappij leven een rol? Leren de zeer uiteenlopende reacties waarbij we een schrijnend contrast zien tussen het gebrek aan daadkracht van politici en de solidariteit van gewone arbeiders- ons iets over de menselijke natuur?

De KPB en het verzet in België

perm_identity
date_range
Dinsdag 16 augustus 2022

De cursus wil de cruciale rol aantonen die de communisten hebben gespeeld in het veelzijdige en uiteindelijk zegevierende verzet tegen…

Excellentie en gelijke kansen in onderwijs

perm_identity
date_range
Dinsdag 16 augustus 2022

Volgens de N-VA en andere verdedigers van een elitair onderwijs is het Vlaams onderwijs ten prooi aan een neerwaartse nivellering ten gevolge van een overdreven aandacht voor de zwakke leerlingen. Zij wijzen op de negatieve evolutie van het aantal Vlaamse toppresteerders in internationaal vergelijkende onderzoeken als PISA. Er zijn ook progressieve krachten die vinden dat het niveau van ons onderwijs achteruit gaat, maar hiervoor andere verklaringen aanreiken. Sommigen wijzen er op dat het gelijkekansenbeleid in het Vlaams onderwijs de jongste jaren aan kracht heeft ingeboet. Terwijl het officieel onderwijsbeleid expliciet “competentiegerichtheid” vooropstelt, blijft de discussie woekeren of ons onderwijs meer aandacht moet besteden aan “21ste-eeuwse vaardigheden” dan wel de klassieke kennis moet herwaarderen.

Het fascistische gevaar vandaag

perm_identity
date_range
Woensdag 17 augustus 2022

De situatie verschilt van land tot land. Toch zien we in heel Europa en zelfs in de wereld dat extreem rechts aan een opmars bezig is.
Van Frankrijk tot Italië, van Spanje tot Denemarken en van Brazilië tot India vergroot het fascisme zijn aanhang en op sommige plaatsen komen ze zelfs aan de macht.

Peter Mertens over de turbulente ontstaansgeschiedenis van de PVDA

perm_identity
date_range
Woensdag 17 augustus 2022

Als eigenzinnige marxistische partij is de PVDA een buitenbeentje in het Belgische politieke landschap. Een dynamisch buitenbeentje, dat wel. De…

Is de NAVO de hoeder van de wereldvrede?

perm_identity
perm_identity
date_range
Woensdag 17 augustus 2022

Heel wat analisten erkennen dat de nakende uitbreiding van de NAVO met Finland en Zweden geen goed nieuws is voor…

De greep van Big Pharma op onze medicijnen

perm_identity
date_range
Donderdag 18 augustus 2022

Pfizer, Johnson & Johnson, Novartis… De greep van de grote farmaceutische multinationals op de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen wordt groter…

Het China van morgen

perm_identity
perm_identity
date_range
Van donderdag 18 augustus tot vrijdag 19 augustus 2022

China vierde onlangs het 100-jarig bestaan van de Communistische Partij en droomt van de volgende eeuw voor het land. Na belangrijke campagnes te hebben gevoerd om de armoede te bestrijden en het land tot ‘s werelds grootste producent van industrieproducten te hebben gemaakt, bereidt de CCP haar 20e congres voor in het najaar van 2022. De uitdagingen zijn enorm: ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen, sociale zekerheid voor alle werknemers, een technologisch geavanceerde industrie, enz.

Marx, tegen racisme

perm_identity
date_range
Donderdag 18 augustus 2022

In tegenstelling tot wat soms wijd verbreid wordt gedacht, heeft Marx de problematiek van racisme en kolonialisme in zijn intellectuele werk niet losgelaten. Het was zelfs met een scherpe pen dat hij zich ertegen verzette. Van slavernij tot nazisme en kolonialisme, de heersende klassen gebruikten racisme om de arbeidersklasse te verdelen en oorlogen te rechtvaardigen. Biedt het uitgangspunt van Marx’ stellingen een kader voor analyse om de oorsprong van racisme en de band met het kapitalisme beter te begrijpen en manieren te vinden om het te bestrijden? Zijn klassenstrijd en antiracisme, kortom, verenigbaar?

Gezondheidszorg in Cuba

perm_identity
date_range
Vrijdag 19 augustus 2022

De combinatie van een uniek openbaar systeem met voldoende infrastructuur en kennis op het gebied van onderzoek, onderwijs, medische diensten, preventie en participatie van de gemeenschap is een fundamentele kwaliteit van het Cubaanse systeem. Als gevolg daarvan bereikt Cuba een gezondheidsniveau dat vergelijkbaar is met dat van de ontwikkelde landen. Het Cubaanse gezondheidsstelsel is gebaseerd op het beginsel van financiële, geografische en sociale toegankelijkheid van universele en gratis gezondheidsdiensten voor de burgers.

Inzicht in kapitalisme

perm_identity
date_range
Van vrijdag 19 augustus tot zondag 21 augustus 2022

De marxistische analyse geeft ons een zeer nauwkeurig inzicht in het functioneren van het kapitalisme en de redenen waarom het tegen zijn grenzen aanloopt. Wilt u begrijpen hoe het kapitalisme werkt? Dan moet u deelnemen aan deze inleidende cursus over economische mechanismen. (In drie sessies)

Moet energie een publiek goed worden?

perm_identity
date_range
Vrijdag 19 augustus 2022

In tegenstelling tot de gedane beloften is de liberalisering van de energiemarkt synoniem geweest met een enorme stijging van de…

Vakbondrechten in gevaar

perm_identity
date_range
Zaterdag 20 augustus 2022

Het stakingsrecht is niet in de Belgische grondwet verankerd, maar ons land heeft het Internationaal Verdrag van de Verenigde Naties…

Ho Chi Minh, de Indochinese Lenin (cursus in het Frans)

perm_identity
date_range
Zaterdag 20 augustus 2022

Ho Chi Minh, in Franse politierapporten de “Indochinese Lenin” genoemd, leidde het Vietnamese volk naar nationale onafhankelijkheid en baande de…

Geschiedenis van de arbeidersbeweging

perm_identity
date_range
Van zaterdag 20 augustus tot zondag 21 augustus 2022

Wist u dat de algemene staking een oude traditie is van de Belgische arbeidersbeweging? Lenin en Rosa Luxemburg bewonderden België voor dit krachtige strijdmiddel.
Wist u dat de Belgische arbeidersklasse, ondanks haar verdeling in drie vakbonden (ABVV, ACV en ACLVB), een van de meest gesyndiceerde ter wereld is?
Wist u dat de belangrijkste strijd van de Belgische arbeiders tussen 1910 en 1921 de achturige werkdag was?
Historicus en vakbondsactivist Hendrik Vermeersch nodigt ons uit om in de geschiedenis van de strijd van de Belgische arbeidersbeweging te ontdekken hoe sociale en democratische veroveringen zijn afgedwongen.

De uitdagingen voor de socialistische opbouw in Vietnam (cursus in het Frans)

perm_identity
date_range
Zondag 21 augustus 2022

Na 1975 staat Vietnam voor een gigantische taak. Uit een oorlogssituatie komen met een verbrijzelde infrastructuur en een socialistische ontwikkeling…

Recht op de stad

perm_identity
date_range
Zondag 21 augustus 2022

Hoe worden steden gepland en wat heeft klassenstrijd daarmee te maken? Ooit al gehoord van ‘gentrificatie’? Is sociaal wonen trouwens…