Toont alle 3 resultaten

Marxisme voor beginners

perm_identity
date_range
Van dinsdag 16 augustus tot donderdag 18 augustus 2022

Marxisme is een theorie die ons helpt de onrechtvaardige samenleving waarin we leven te begrijpen. Als we de coronacrisis die de hele wereld treft als voorbeeld nemen, dan rijzen er veel vragen. Is er een verband met het neoliberalisme, het kapitalisme? Speelt het feit dat we in een klassenmaatschappij leven een rol? Leren de zeer uiteenlopende reacties waarbij we een schrijnend contrast zien tussen het gebrek aan daadkracht van politici en de solidariteit van gewone arbeiders- ons iets over de menselijke natuur?

De KPB en het verzet in België (volzet)

perm_identity
date_range
Dinsdag 16 augustus 2022

De cursus wil de cruciale rol aantonen die de communisten hebben gespeeld in het veelzijdige en uiteindelijk zegevierende verzet tegen…

Excellentie en gelijke kansen in onderwijs

perm_identity
date_range
Dinsdag 16 augustus 2022

Volgens de N-VA en andere verdedigers van een elitair onderwijs is het Vlaams onderwijs ten prooi aan een neerwaartse nivellering ten gevolge van een overdreven aandacht voor de zwakke leerlingen. Zij wijzen op de negatieve evolutie van het aantal Vlaamse toppresteerders in internationaal vergelijkende onderzoeken als PISA. Er zijn ook progressieve krachten die vinden dat het niveau van ons onderwijs achteruit gaat, maar hiervoor andere verklaringen aanreiken. Sommigen wijzen er op dat het gelijkekansenbeleid in het Vlaams onderwijs de jongste jaren aan kracht heeft ingeboet. Terwijl het officieel onderwijsbeleid expliciet “competentiegerichtheid” vooropstelt, blijft de discussie woekeren of ons onderwijs meer aandacht moet besteden aan “21ste-eeuwse vaardigheden” dan wel de klassieke kennis moet herwaarderen.