Cursus details
language
Taal: Nederlands
date_range
Van zaterdag 20 augustus tot zondag 21 augustus 2022
room
Centre Scolaire de Berlaymont - Drève d’Argenteuil, 10 - 1410 Waterloo

Wist u dat de algemene staking een oude traditie is van de Belgische arbeidersbeweging? Lenin en Rosa Luxemburg bewonderden België voor dit krachtige strijdmiddel.

Wist u dat de Belgische arbeidersklasse, ondanks haar verdeling in drie vakbonden (ABVV, ACV en ACLVB), een van de meest gesyndiceerde ter wereld is?

Wist u dat de belangrijkste strijd van de Belgische arbeiders tussen 1910 en 1921 de achturige werkdag was?

Historicus en vakbondsactivist Hendrik Vermeersch nodigt ons uit om in de geschiedenis van de strijd van de Belgische arbeidersbeweging te ontdekken hoe sociale en democratische veroveringen zijn afgedwongen. Een cursus die tegen de officiële geschiedenis ingaat. Omdat die zich niet bekommert om het sociale, het collectieve. Natuurlijk herhaalt de geschiedenis zich niet, maar de studie ervan kan de sleutel zijn tot het begrijpen van actuele kwesties. Het is ook een gelegenheid om kritisch te kijken naar de relatie tussen feiten, de analyse van documenten…

Deze cursus zal daarom tips, sleutels, voorbeelden en argumenten aanreiken om de deelnemers in staat te stellen de kennis te heroveren van de strijd van de werkers en hun bijdragen aan de maatschappij waarin zij dagelijks leven. Hij heeft ook tot doel een negatief en achterhaald beeld te ontsluieren dat rond ons industrieel verleden wordt overgebracht om dan de positieve elementen naar voren te brengen zoals de sociale veroveringen die zijn verkregen door de strijdbewegingen die de solidariteit en het verlangen naar emancipatie voorop stelden.

Hendrik Vermeersch zal het uitleggen: Marx en Engels in Brussel, de Eerste Internationale, de Commune van Parijs, de coöperatieven Vooruit en Le Progrès, de stichting van de Belgische Werklieden Partij en de strijd voor het Algemeen Stemrecht.

chat_bubble_outlineReviews