Resultaat 1–20 van de 21 resultaten wordt getoond

Een politieke geschiedenis van de muziek

perm_identity
date_range
Zaterdag 24 augustus 2019

Tegen de gedachte in dat muziek een autonoom bestaan zou hebben, zal deze cursus laten zien dat muziek juist ook…

Waarom massamedia doen wat ze doen

perm_identity
date_range
Dinsdag 20 augustus 2019

In 1988 publiceerde Noam Chomsky Manufacturing Consent, een belangrijk boek dat een schokgolf veroorzaakte. Hij werd toen de meest invloedrijke criticus van de Amerikaanse internationale politiek en de daarmee gepaard gaande desinformatie.

De grote mythen van de moderne geschiedenis

perm_identity
date_range
Woensdag 21 augustus 2019

Sorry, maar er is geen plaats meer voor deze vorming.

Robespierre was een monster en Napoleon een held. De Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog draaide om vrijheid en de Groote Oorlog om democratie. De Oktoberrevolutie was een staatsgreep en de sociale zekerheid in België kwam uit de lucht vallen. Bij sommige bladzijden in onze geschiedenisboeken denk je instinctief: hier klopt iets niet.

In het spoor van Jan Cap, strijdsyndicalist

perm_identity
date_range
Woensdag 21 augustus 2019

Jan Cap (1931-2018) heeft zijn stempel gerukt op de syndicale strijd van de jaren 70 en 80. De vakbondswerking en strijd op de Boelwerf, waar hij hoofddelegee was van het ACV, inspireerde honderden delegees in alle uithoeken van het land.

De oorsprong van de onderdrukking van de vrouw en de sociale ongelijkheid (volzet)

perm_identity
date_range
Vrijdag 23 augustus 2019

Om de huidige maatschappij te begrijpen is het niet nutteloos om terug te gaan naar haar oorsprong. Dit was al de benadering van Friedrich Engels in zijn baanbrekende boek De oorsprong van het gezin, van de particuliere eigendom en van de staat. Engels verzamelde de stand van de kennis over het onderwerp en probeerde enkele voorzichtige conclusies te trekken. Aangezien antropologie een opkomende wetenschap was in de tijd van Engels, was het noodzakelijk om deze bij te werken volgens de huidige kennis.

Kunnen excellentie en gelijke kansen in onderwijs samen gaan?

perm_identity
date_range
Dinsdag 20 augustus 2019

Volgens de N-VA en andere verdedigers van een elitair onderwijs is het Vlaams onderwijs ten prooi aan een neerwaartse nivellering ten gevolge van een overdreven aandacht voor de zwakke leerlingen. Zij wijzen op de negatieve evolutie van het aantal Vlaamse toppresteerders in internationaal vergelijkende onderzoeken als PISA.

De dreiging van de financiële wereld

perm_identity
date_range
Dinsdag 20 augustus 2019

Vandaag zit de financiële wereld overal. Zij domineert alles. Zelfs in die mate, dat men zich afvraagt of we niet machteloos staan tegenover deze reuzenbedrijven de wereld van krediet, banken, verzekeringen, beleggings- en investeringsfondsen…

Venezuela – Kroniek van een aangekondigde destabilisering

perm_identity
date_range
Zaterdag 24 augustus 2019

In deze vorming zal Maurice Lemoine zijn jarenlange journalistieke onderzoekswerk over Venezuela met ons delen. Dit is nodig om de Venezolaanse recente situatie, na de dood van Chavez,  beter te begrijpen.

Rechten van werknemers bedreigd door neoliberalisme

perm_identity
date_range
Zondag 25 augustus 2019

Vakbonden en linkse partijen in Europa strijden al tientallen jaren om de sociale en democratische verworvenheden van de afgelopen eeuw te verdedigen tegen het neoliberale beleid van liberalisering van de arbeidsmarkt.

Poëzie en engagement

perm_identity
date_range
Woensdag 21 augustus 2019

We gaan na in welke mate de specifieke taalvorm die poëzie is, zich ten dienste kan stellen van politiek en maatschappelijk engagement: welke troeven, welke gevaren?

Revolutie, dekolonisatie en sociale omwentelingen in de nasleep van de Grote Oorlog

perm_identity
date_range
Donderdag 22 augustus 2019

Zowel de Tweede Wereldoorlog als de huidige problemen in het Midden Oosten hebben rechtstreeks te maken met het einde van de Eerste wereldoorlog.

Het Europa van het grootkapitaal

perm_identity
date_range
Van zaterdag 24 tot zondag 25 augustus 2019

Zelfs toen de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal werd opgericht, was de Europese eenwording uitsluitend gebaseerd op de behoeften van het Franse en Duitse kapitaal. Toen het huidige Europese staatsapparaat werd opgericht, genoot de wereld van de grote Europese bedrijven een aanzienlijk voordeel: de versnippering van de arbeidersbeweging.

Marx, tegen racisme

perm_identity
date_range
Zaterdag 24 augustus 2019

In tegenstelling tot wat soms wijd verbreid wordt gedacht, heeft Marx de problematiek van racisme en kolonialisme in zijn intellectuele werk niet losgelaten. Het was zelfs met een scherpe pen dat hij zich ertegen verzette.

Marx, over vrouwen en klassenstrijd

perm_identity
date_range
Dinsdag 20 augustus 2019

Was Karl Marx een pionier van het feminisme? Zijn vrouwen een sociale klasse? Deze cursus heeft tot doel te onderzoeken of de concepten die Marx’ denken vandaag de dag heeft ontwikkeld, het mogelijk maken om na te denken over feminisme en, zo ja, in welke mate en met welke concepten.

De Duitse Revolutie 1918-1919

perm_identity
date_range
Van donderdag 22 tot vrijdag 23 augustus 2019

Op 4 november 1918, een week voor het einde van de Eerste Wereldoorlog (11 november 1918), begonnen de matrozen van Kiel aan een revolutie die zich in één week over heel Duitsland verspreidde. Overal zijn arbeiders- en soldatenraden opgericht. Dankzij de revolutie staat de Sociaal Democratische Partij (SPD) aan het hoofd van het land.

Planning: een oplossing voor de sociale en ecologische crisis?

perm_identity
date_range
Donderdag 22 augustus 2019

Is er nog toekomst voor de planeconomie?
Na de val van de Sovjet-Unie werd de uiteindelijke overwinning van de markteconomie met veel fanfare afgekondigd. Toen China langzaam de markteconomie overnam, leek het lot van de planeconomie bezegeld.
Volgens neoliberaal econoom Friedrich Hayek zou economische planning noodzakelijkerwijs zelfs leiden tot de dienstbaarheid van volkeren. Alleen de markteconomie zou in staat zijn om in de menselijke behoeften te voorzien.

Geschiedenis van de arbeidersbeweging

perm_identity
date_range
Zondag 25 augustus 2019

Wist u dat de algemene staking een oude traditie is van de Belgische arbeidersbeweging? Lenin en Rosa Luxemburg bewonderden België voor dit krachtige strijdmiddel.
Wist u dat de Belgische arbeidersklasse, ondanks haar verdeling in drie vakbonden (ABVV, ACV en ACLVB), een van de meest gesyndicaliseerde ter wereld is?

Change the system, not the climate !

perm_identity
date_range
Van donderdag 22 tot vrijdag 23 augustus 2019

Waarom slagen regeringen over de hele wereld er niet in om de oorzaken van de klimaatverandering aan te pakken? Het is inderdaad overduidelijk dat een ongecontroleerde opwarming van de aarde de levensomstandigheden op aarde aanzienlijk kan veranderen. Is het eenvoudigweg niet haalbaar om wereldwijde actie te ondernemen, om regeringen ertoe te bewegen onderling af te spreken om sterke en bindende afspraken te maken om de CO2-uitstoot te verminderen?

Marx en Engels als socioloog

perm_identity
date_range
Vrijdag 23 augustus 2019

In deze les beginnen we met het bij elkaar sprokkelen van een aantal aanzetten in het werk van Marx en Engels over armoede. Daarbij vertrekken we niet vanuit het klassebegrip, maar vanuit Marx’ definitie van de ‘sociale laag van het pauperisme’

Inleiding in de economie

perm_identity
date_range
Van vrijdag 23 tot zondag 25 augustus 2019

De huidige crisis, die in 2007 begon en wijdverbreid werd met de ineenstorting van de bank Lehman Brothers in september 2008, is de ernstigste en langste sinds de jaren dertig van de vorige eeuw.
Zij werd voorgesteld als een kwestie van wanbeheer en hebzucht van de leiders van de grote banken. Maar moeten we niet verder gaan en ons afvragen of het niet het kapitalistische systeem zelf is dat failliet is?