Resultaat 1–12 van de 13 resultaten wordt getoond

Rechten van werknemers bedreigd door neoliberalisme

perm_identity
date_range
Zondag 25 augustus 2019

Vakbonden en linkse partijen in Europa strijden al tientallen jaren om de sociale en democratische verworvenheden van de afgelopen eeuw te verdedigen tegen het neoliberale beleid van liberalisering van de arbeidsmarkt.

Wat is marxisme?

perm_identity
date_range
Van dinsdag 20 tot donderdag 22 augustus 2019

Marxisme is een theorie die ons helpt de onrechtvaardige samenleving waarin we leven te begrijpen. Maar hebben we eigenlijk een theorie nodig om de wereld te veranderen? Is actie niet genoeg?

Poëzie en engagement

perm_identity
date_range
Woensdag 21 augustus 2019

We gaan na in welke mate de specifieke taalvorm die poëzie is, zich ten dienste kan stellen van politiek en maatschappelijk engagement: welke troeven, welke gevaren?

Planning: een oplossing voor de sociale en ecologische crisis?

perm_identity
date_range
Donderdag 22 augustus 2018

Is er nog toekomst voor de planeconomie?
Na de val van de Sovjet-Unie werd de uiteindelijke overwinning van de markteconomie met veel fanfare afgekondigd. Toen China langzaam de markteconomie overnam, leek het lot van de planeconomie bezegeld.
Volgens neoliberaal econoom Friedrich Hayek zou economische planning noodzakelijkerwijs zelfs leiden tot de dienstbaarheid van volkeren. Alleen de markteconomie zou in staat zijn om in de menselijke behoeften te voorzien.

Change the system, not the climate !

perm_identity
date_range
Van donderdag 22 tot vrijdag 23 augustus 2019

Waarom slagen regeringen over de hele wereld er niet in om de oorzaken van de klimaatverandering aan te pakken? Het is inderdaad overduidelijk dat een ongecontroleerde opwarming van de aarde de levensomstandigheden op aarde aanzienlijk kan veranderen. Is het eenvoudigweg niet haalbaar om wereldwijde actie te ondernemen, om regeringen ertoe te bewegen onderling af te spreken om sterke en bindende afspraken te maken om de CO2-uitstoot te verminderen?

Revoluties na de Grote Oorlog

perm_identity
date_range
Donderdag 22 augustus

Zowel de Tweede Wereldoorlog als de huidige problemen in het Midden Oosten hebben rechtstreeks te maken met het einde van de Eerste wereldoorlog.

De Duitse Revolutie 1918-1919

perm_identity
date_range
Van donderdag 22 tot vrijdag 23 augustus 2019

Op 4 november 1918, een week voor het einde van de Eerste Wereldoorlog (11 november 1918), begonnen de matrozen van Kiel aan een revolutie die zich in één week over heel Duitsland verspreidde. Overal zijn arbeiders- en soldatenraden opgericht. Dankzij de revolutie staat de Sociaal Democratische Partij (SPD) aan het hoofd van het land.

Inleiding in de economie

perm_identity
date_range
Van vrijdag 23 tot zondag 25 augustus 2019

De huidige crisis, die in 2007 begon en wijdverbreid werd met de ineenstorting van de bank Lehman Brothers in september 2008, is de ernstigste en langste sinds de jaren dertig van de vorige eeuw.
Zij werd voorgesteld als een kwestie van wanbeheer en hebzucht van de leiders van de grote banken. Maar moeten we niet verder gaan en ons afvragen of het niet het kapitalistische systeem zelf is dat failliet is?

Marx, over vrouwen en klassenstrijd

perm_identity
date_range
Vrijdag 23 augustus 2019

Was Karl Marx een pionier van het feminisme? Zijn vrouwen een sociale klasse? Deze cursus heeft tot doel te onderzoeken of de concepten die Marx’ denken vandaag de dag heeft ontwikkeld, het mogelijk maken om na te denken over feminisme en, zo ja, in welke mate en met welke concepten.

Het Europa van het grootkapitaal

perm_identity
date_range
Van zaterdag 24 tot zondag 25 augustus 2019

Zelfs toen de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal werd opgericht, was de Europese eenwording uitsluitend gebaseerd op de behoeften van het Franse en Duitse kapitaal. Toen het huidige Europese staatsapparaat werd opgericht, genoot de wereld van de grote Europese bedrijven een aanzienlijk voordeel: de versnippering van de arbeidersbeweging.

Marx, tegen racisme

perm_identity
date_range
Zaterdag 24 augustus 2019

In tegenstelling tot wat soms wijd verbreid wordt gedacht, heeft Marx de problematiek van racisme en kolonialisme in zijn intellectuele werk niet losgelaten. Het was zelfs met een scherpe pen dat hij zich ertegen verzette.

De supersamenwerker

perm_identity
date_range
Zondag 25 augustus 2019

Is de mens een wolf voor zijn medemens of is hij van nature hulpvaardig en meelevend? De eeuwenoude filosofische discussie lijkt beslecht. Niet door de filosofen, maar door neurowetenschappers, kinderpsychologen, antropologen, epidemiologen en evolutionaire wetenschappers: de menselijke natuur is vooral prosociaal.