Cursus details
language
Taal: Nederlands
date_range
Van dinsdag 16 augustus tot donderdag 18 augustus 2022
room
Centre Scolaire de Berlaymont - Drève d’Argenteuil, 10 - 1410 Waterloo

Marxisme is een theorie die ons helpt de onrechtvaardige samenleving waarin we leven te begrijpen. Als we de coronacrisis die de hele wereld treft als voorbeeld nemen, dan rijzen er veel vragen. Is er een verband met het neoliberalisme, het kapitalisme? Speelt het feit dat we in een klassenmaatschappij leven een rol? Leren de zeer uiteenlopende reacties waarbij we een schrijnend contrast zien tussen het gebrek aan daadkracht van politici en de solidariteit van gewone arbeiders- ons iets over de menselijke natuur?

Maar hebben we eigenlijk wel een theorie nodig om de wereld te veranderen? Is actie niet genoeg? In elke discussie om mensen ervan te overtuigen dat ze moeten vechten, hoor je smoesjes als “demonstreren is zinloos”, “mensen zijn egoïstisch”, “het zijn de bazen die werk geven”, enz. Iedereen heeft ideeën in zijn hoofd over hoe de maatschappij werkt en hoe die verbeterd kan worden. Iedereen heeft ideeën in zijn hoofd over hoe de maatschappij werkt en hoe die verbeterd kan worden. Deze ideeën worden, of we het nu leuk vinden of niet, beïnvloed door het discours van de media, het internet, scholen, politieke partijen, enz. Maar je kunt niet doeltreffend strijden om de maatschappij te veranderen zonder te weten wat er mis is met al deze vooroordelen.

Met een marxistische bril kijken we anders naar de maatschappij en begrijpen we hoe we moeten handelen. Waar de mainstream media hoofdzakelijk communautaire problemen ziet, zien de marxisten tegenstellingen tussen werkers en bazen. Tegen het defaitisme zal de marxist altijd lessen trekken die de arbeidersstrijd versterken. Deze kennismakingscursus over het marxisme staat open voor iedereen. Het enige wat telt, is de motivatie om de wereld te begrijpen en te veranderen. De cursus wordt op een leuke en interactieve manier gegeven, met het gebruik van video’s, strips, afbeeldingen, enzovoort.

Het programma zal het volgende omvatten:

  • Een kennismaking met het marxistisch wereldbeeld: het materialisme.
  • Een kennismaking met de marxistische analysemethode: de dialectiek.
  • De geschiedenis van de productiewijzen, de staat en de sociale klassen.
  • De politieke economie van het kapitalisme: de wet van waarde en meerwaarde.
  • Socialisme.

chat_bubble_outlineReviews