Cursus details
language
Taal: Nederlands
date_range
Zaterdag 20 augustus 2022
room
Centre Scolaire de Berlaymont - Drève d’Argenteuil, 10 - 1410 Waterloo

Het stakingsrecht is niet in de Belgische grondwet verankerd, maar ons land heeft het Internationaal Verdrag van de Verenigde Naties en het Europees Sociaal Handvest ondertekend inzake economische, sociale en culturele rechten, waarin dit recht wordt gewaarborgd.

De laatste jaren is er echter een groeiende tendens om sociale conflicten aan de rechter voor te leggen. Met het proces tegen de voorzitter van de ABVV in Antwerpen in 2019 is deze tendens versterkt. Meer recentelijk, eind 2020, veroordeelde de rechtbank van Luik in de zaak van de ‘brug van Cheratte’ 17 vakbondsleden, onder wie Thierry Bodson, wegens “het opzettelijk hinderen van het verkeer”. Marie-Hélène Ska (algemeen secretaris ACV-CSC) schouwde dit als een “aanval op de vakbondsorganisatie”.

In een context waarin werkgeversorganisaties stakingen over loonsverhogingen onlangs als “gevaarlijk en onverantwoordelijk” hebben bestempeld, schept deze veroordeling samen met andere aanvallen op de vrijheid van meningsuiting een gevaarlijk precedent en is het een zorgwekkende aanval op onze democratische grondrechten. Het is nog maar 100 jaar geleden dat de vakbondsvrijheden in België werden erkend: het is tijd om ze terug op te eisen. Deze cursus wil nagaan hoe we dit kunnen bereiken.

chat_bubble_outlineReviews