Cursus details
language
Taal: Nederlands
date_range
Woensdag 17 augustus 2022
room
Centre Scolaire de Berlaymont - Drève d’Argenteuil, 10 - 1410 Waterloo

De situatie verschilt van land tot land. Toch zien we dat extreem rechts aan een opmars bezig is.
Op sommige plaatsen komen ze zelfs aan de macht.
De meer traditionele partijen zijn in een regelrechte crisis zijn beland. Ze hebben geen oplossingen voor de groeiende problemen van steeds bredere lagen van de bevolking Voor veel mensen lijkt extreem-rechts een alternatief. Temeer omdat extreem-rechts zich voordoet onder de gedaante van een sociale partij, strijder tegen corruptie en zelfverrijking van de politieke klasse.
Is een heruitgave van de jaren dertig van de twintigste eeuw denkbaar? Is het hedendaagse extreem-rechts de erfgenaam van het historische fascisme? Is het een gevaar voor onze democratische rechten, onze vakbondsrechten,?
Kunnen we de opmars nog stoppen? En hoe?
Wat kunnen we leren uit de geschiednis van het antifascistisch verzet uit de vorige eeuw? Waarom weten we daar zo weinig over?

We bespreken het met Ellen De Soete en Herwig Lerouge

chat_bubble_outlineReviews