Het programma van elke marxistische universiteit is gericht op een breed publiek dat geïnteresseerd is in het marxisme. Er is één grote universiteit per jaar in de zomer.

De Marxistische Universiteit organiseert opleidingen over:

  • De grondbeginselen van het marxisme.
  • Marxistische analyses van de grote hedendaagse problemen (oorlogen, crisis, recht op de stad, klassenrecht, enz.)
  • Relevante en wetenschappelijke analyses van de huidige wereld en de geschiedenis.

Het hele team van medewerkers van de marxistische universiteit levert een bijzondere inspanning op het vlak van pedagogie, die zo moet opgevat worden dat de deelnemers onderling kunnen discuteren, de leermethodes elkaar afwisselen en we de zaken in vraag durven stellen.

We stellen een drievoudige benadering voor.

  • Vooreerst maken we u wegwijs in de basisprincipes van het marxisme en de klassiekers van het marxisme.
  • De lesgevers van de universiteit zijn progressieven, vakbondsleden of wetenschappers, erkend voor de ernst van hun expertise.
  • Tenslotte passen we de marxistische methode toe op actuele problemen zoals de Europese Unie, de mondialisering, de openbare diensten, enz