Cursus details
language
Taal: Nederlands
date_range
Woensdag 26 mei 2021
access_time
Webinar om 19.30 uur

Om iets van de huidige politieke situatie te begrijpen, moeten we de veranderingen die zich binnen de elite en meer bepaald binnen de economische elite of de bourgeoisie voordoen, trachten te begrijpen. Een essentiële factor in de Belgische context in de afgelopen decennia is de versterking en de toegenomen assertiviteit van een Vlaamse bourgeoisie. In dit webinar pogen we greep te krijgen op dit fenomeen: hoe moeten we de historische ontwikkeling, de sociale aard, en politieke oriëntatie van die bourgeoisie begrijpen?

De heersende klasse heerst, maar ze regeert niet, zo luidt een bekende marxistische stelling. Er is een band tussen de economische elite en de politieke regeerders, maar die band is ook gekenmerkt door spanningen en tegenstellingen. Dit soort spanningen speelt ook het Vlaams-nationalistische project van de N-VA parten. Greep krijgen op de ambities maar ook op de limieten van de Vlaamse bourgeoisie is essentieel om dit te begrijpen.

Masereelfonds
in samenwerking met Masereelfonds Antwerpen

Inschrijving

chat_bubble_outlineReviews