Voorstelling van de Marxistische Zomeruniversiteit 2017

Université Marxiste 2017

De Marxistische Universiteit bestaat al twintig jaar, met elk jaar rond de 350 deelnemers.

Het programma van elke universiteit richt zich tot een breed publiek: arbeiders, bedienden, studenten, enz. De onderwerpen die worden aangesneden zijn de grondslagen van het marxisme, de analyse van belangrijke actuele problemen: oorlog, economische crisis, discriminatie, onderwijs, klimaatopwarming, enz.; maar ook thema’s uit de wetenschap, de cultuur en de geschiedenis. De sprekers zijn progressieven, syndicalisten en wetenschappers, allemaal erkend omwille van hun expertise. Overzicht van het programma

Bij het heengaan van Maria McGavigan

In memoriam Maria McGavigan (1941-2017)

Herwig Lerouge

Maria McGavigan, directrice van IMAST, is gestorven op zaterdag 7 januari 2017. Maria werd 75 jaar.

Als directrice van de Marxistische Universiteit en als een van de drijvende krachten achter het theoretisch tijdschrift Marxistische Studies wijdde Maria een groot deel van haar leven volledig aan het onderricht in het marxisme. Haar leven lang zocht ze naar nieuwe wegen voor de ideeënstrijd en naar manieren om een nieuw publiek aan te spreken.

Ze was een militante van het sociaal verzet. Ze streed voortdurend voor gelijkheid in de diversiteit, voor internationale solidariteit en broederlijkheid.