Marxistische Zomeruniversiteit 2017

Van 19 tot 24 augustus
———

De mens: individualist of supersamenwerker? — Dirk Van Duppen/ 19 - 20 augustus

Survival of the fittest? Gooi gelijk welke Slimste Mens het begrip voor de voeten en veel kans dat hij repliceert met ‘Darwin’, ‘het recht van de sterkste’, ‘eigenbelang’, ‘competitie’, ‘agressie’ en ‘egoïsme’. Dat van Darwin is natuurlijk waar. Maar die andere antwoorden, zo stellen de auteurs van dit boek, berusten op een historisch misverstand en een ideologisch misbruik. Want de succesvolste diersoorten waren net diegene die het best samenwerkten .

Université Marxiste 2017

De Marxistische Universiteit bestaat al twintig jaar, met elk jaar rond de 350 deelnemers.

Voor vragen met betrekking tot de registratie kunt u contact opnemen +32 497 44 92 61.

Het programma van elke universiteit richt zich tot een breed publiek: arbeiders, bedienden, studenten, enz. De onderwerpen die worden aangesneden zijn de grondslagen van het marxisme, de analyse van belangrijke actuele problemen: oorlog, economische crisis, discriminatie, onderwijs, klimaatopwarming, enz.; maar ook thema’s uit de wetenschap, de cultuur en de geschiedenis. De sprekers zijn progressieven, syndicalisten en wetenschappers, allemaal erkend omwille van hun expertise. Overzicht van het programma