Wandeling doorheen het historisch centrum van Brussel

Promenade dans le centre historique de Bruxelles

Brussel, geschiedenis van het gewone volk
Met Rik Vermeersch

Zaterdag 7 mei (NL) – zondag 8 mei (FR)

Brussel beleefde tragische gebeurtenissen. De weken na 22 maart waren bijzonder hard voor haar bewoners. Vele bezoekers vluchtten weg. Maar de stad heeft haar schoonheid en aantrekkingskracht niet verloren. De vele miljoenen toeristen, die haar bezochten en haar, zonder enig twijfel, opnieuw zullen bezoeken, bewijzen het.

Et si on osait la paix ? Het pacifisme in België, van vroeger tot nu

En avant vers Sheffield - les Muralistes

Geleid bezoek aan de tentoonstelling
zaterdag 9 april om 14 uur

met Hubert Hedebouw

Herdenkingen van de Eerste Wereldoorlog met groot vertoon, pantservoertuigen en soldaten in de straten van Brussel, de staat van oorlog voortdurend aan de orde, België neemt deel aan militaire operaties in het buitenland… Zouden we het aandurven over vrede te spreken?

Marxistische Universiteit 2016

 

De Marxistische Universiteit bestaat al twintig jaar, met elk jaar rond de 350 deelnemers.

Het programma van elke universiteit richt zich tot een breed publiek: arbeiders, bedienden, studenten, enz. De onderwerpen die worden aangesneden zijn de grondslagen van het marxisme, de analyse van belangrijke actuele problemen: oorlog, economische crisis, discriminatie, onderwijs, klimaatopwarming, enz.; maar ook thema’s uit de wetenschap, de cultuur en de geschiedenis. De sprekers zijn progressieven, syndicalisten en wetenschappers, allemaal erkend omwille van hun expertise. Overzicht van het programma

 

Rondleiding in de galerij over de evolutie van de mens

met Dirk Van Duppen

Op zondag 13 december 2015 om 14 u.
(Afspraak aan de receptie)

De rondleiding van Dirk Van Duppen in de Galerij van de Mens op zaterdag 12 december is meer dan volzet. Daarom geeft Dirk een tweede rondleiding op zondag 13 december vanaf 14 u.
De prijs en voorwaarden blijven dezelfde. 

Het ontstaan van de mens 

25 soorten mensachtigen illustreren onze sterk uitdijende evolutie: een ware explosie van diversiteit, van de Sahelanthropus tchadensis, tot onze soort, Homo sapiens – de enige nog levende tak! – met tussenstops bij Lucy de Australopithecus afarensis, Homo habilis, de eerste ambachtsman, Homo erectus, de ontdekkingsreiziger, of de man van Spy, een Belgische Homo neanderthalensis

Avondconferenties

Alle conferenties van de Marxistische zomeruniversiteit zijn vrij toegankelijk en gratis. Ze beginnen telkens om 20h in het internaat de Berlaymont, 10D drève d'Argenteuil 1410 Waterloo.

► Dinsdag 18 augustus: Ben Van Duppen Het Higgs Boson

Het Brout-Englert-Higgs-mechanisme is een essentieel onderdeel van het standaardmodel van de deeltjesfysica. Dat mechanisme verklaart de wisselwerkingen tussen elementaire deeltjes en de gemeenschappelijke oorsprong van deze wisselwerkingen.

 Marxistische Zomeruniversiteit 2016 

Van 19 tot 28 augustus


 

De NAVO, een gevaar voor de vrede? — Ludo De Brabander en Lars Van Densen / 27 augustus.

De NAVO werd opgericht in 1949. Sinds de instorting van het Warschau-pact, en de ontmanteling van de Soviet-Unie, is dit militair bondgenootschap steeds verder zijn macht aan het ontplooien. Naast militaire interventies in Joegoslavië, Afghanistan en Libië was er ook de territoriale expansiedrang in Oost-Europa.

Tijdens deze vorming bespreken we de invloed van de NAVO op de Belgische & Europese politiek, de economische belangen achter dit militair blok en de gevolgen van het gevoerde NAVO-beleid.

Lars Van Densen is actief bij de solidariteitsbeweging INTAL.

Ludo De Brabander is auteur en woordvoerder Vrede vzw.

Musée capitalisme

Het Instituut voor Marxistische Studies (Imast) organiseert een bezoek aan het museum dat is ondergebracht in de lokalen van het OCMW van Sint-Gillis (Brussel).

Alle conferenties van de Marxistische zomeruniversiteit zijn vrij toegankelijk en gratis. Ze beginnen telkens om 20h in het internaat de Berlaymont, 10D drève d'Argenteuil 1410 Waterloo.

► Vrijdag 15 augustus

Eisenstein in België — Bruno Bové

In de voetsporen van onze voorouders, in tijden van werk en oorlog

  zaterdag 14 juni 2014

We bezoeken per bus twee sites in Noord-Frankrijk, beide van groot historisch belang:

Honderd jaar geleden, de Eerste Wereldoorlog

BEZOEK AAN IN FLANDERS FIELDS MUSEUM EN DE SLAGVELDEN VAN DE WESTHOEK

zaterdag 22 maart 2014

De Eerste Wereldoorlog was het eerste moderne, geïndustrialiseerde massaconflict van de 20ste eeuw. De begraafplaatsen van de Westhoek getuigen van het moordende karakter van deze bij uitstek zinloze slachtpartij.

Dossin

Bezoek aan het museum Kazerne Dossin te Mechelen

zaterdag 22 februari 2014

“Kazerne Dossin is geen gewone museumsite, maar een ‘plaats van herinnering’ of ‘lieu de mémoire’. De kazerne is onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van de Shoah in België.

Hulde aan de honderdjarige Max De Vries, held van de weerstand!

zaterdag 15 februari 2014 vanaf 14.30 u. in het Museum van de Weerstand
Van Lintstraat 14 1070 Brussel (metro Clémenceau)

Max De Vries is één van de stichters en leider van de weerstand in Limburg onder de nazi-bezetting.

 

Communistische Affiches in België
een militante kijk op de 20e eeuw

Geleid bezoek aan de tentoonstelling in Luik
zaterdag 14 december 2013

Na Brussel is deze merkwaardige tentoonstelling ook in Luik te bezoeken. Imast en La Braise (Luik) organiseren een geleid bezoek aan de tentoonstelling op zaterdag 14 december. Hubert Hedebouw is onze gids.

Folder Marxistische Universiteit winter 2013

Marxistische Universiteit winter 2013

Het “financierskapitaal, geconcentreerd in enkele handen […], enerzijds, en de scherpe strijd tegen andere nationale groeperingen van financiers voor de verdeling van de wereld anderzijds, — dat alles maakt dat de bezittende klassen in blok overstappen naar het kamp van het imperialisme.”

Wanneer Lenin deze zin neerschrijft in 1916 woedt de eerste wereldoorlog al gedurende twee jaar. In zijn boek over het imperialisme wijst hij het financierskapitaal aan als de voornaamste oorzaak van deze oorlog die tien miljoen doden en tweemaal zoveel gekwetsten eiste. Een gigantische slachting onder de werkers om de winsthonger van enkele kapitalisten te stillen.

Charles DarwinDarwin van heel dichtbij

Bezoek aan het Museum van Natuurwetenschappen te Brussel
zondag 24 november 2013

Met Dirk Van Duppen , Geneeskunde voor het volk – Deurne (in het Nederlands) en Johan Hoebeke, gewezen onderzoeksleider aan het CNRS in Frankrijk (in het Frans).

In de naam van de mijnen

Bezoek aan de vroegere mijnsites van Beringen en Winterslag (Limburg)
zaterdag 26 oktober 2013

Mijnen Beringen en Winterslag

Op zaterdag 26 oktober organiseert Imast een bezoek aan de vroegere mijnen van Beringen en Winterslag (Limburg), de plaats van een aantal glorieuze pagina's in de geschiedenis van de Belgische arbeidersbeweging.

Wij zullen worden begeleid door lokale gidsen  en ook door oud-mijnwerkers en stakingsleiders. Met Kris Hertogen en Pippo Saeys herbeleven we in de zaal AFI (Genk)  de belangrijke stakingen van de Limburgse mijnwerkers.

In de voetsporen van de arbeidersbeweging
in Noord-Frankrijk

Citytrip naar Tourcoing, Roubaix en Rijsel
zaterdag 1 juni 2013

We steken vanuit de streek van Kortrijk “de schreve” over om de drie aan elkaar geklitte steden Tourcoing, Roubaix en Rijsel op zeer bijzondere manier te ontdekken.

Werk en strijd in de haven van Antwerpen

Wandeling door het oude havengebied
zondag 28 april 2013 om 14 u.
De inschrijvingen zijn afgesloten

Vrouwen tijdens de dokstaking

Drie vierde van de producten in onze supermarkt is langs de haven van Antwerpen gepasseerd. Twee derde van de Belgische export gaat via deze haven naar het buitenland. Eén derde van de inkomende goederen gaat via andere wegen opnieuw naar buitenlandse bestemmingen. De Antwerpse haven is een belangrijke spil in de wereldeconomie en dat gaat gepaard met een grote druk op de arbeidsomstandigheden van de duizenden havenwerknemers.

Marx in Brussel

Stadswandeling met Frans De Maegd
zondag 24 maart 2013 om 14 u.

Café Le Cygne

Wist u dat Karl Marx drie jaar lang in Brussel verbleef? Als politiek vluchteling?  Het was een belangrijke periode in zijn leven als revolutionair, want het was in Brussel dat hij samen met zijn vriend Friedrich Engels het Communistisch Manifest schreef.

Het ABC van het marxisme — cyclus 2013

abc van het marxisme

De PVDA die er rond voor uitkomt zich te steunen op het marxisme boekte bij de gemeenteraads-verkiezingen van 2012 een bijzonder sterke winst.

IMAST neemt samen met de PVDA de gelegenheid te baat om het marxisme weer onder de aandacht te brengen.

Is het marxisme niet voorbijgestreefd of te ingewikkeld?
Te moeilijk om te begrijpen zodat enkel specialisten er iets aan hebben?

Volg de cyclus "L’ABC du marxisme" om er uw eigen mening over te vormen. Deze cyclus is open voor iedereen en is er op gericht om de deelnemers te helpen de grote uitdagingen van onze tijd te begrijpen.