Het instituut voor marxistische studies is in volle expansie. Daarvoor zijn we meer dan ooit op zoek naar specifieke talenten, die jij misschien bezit. Draag je ons initiatief een warm hart toe en heb je een beetje tijd over, dan kan je misschien voor ons het verschil betekenen.