Als de universiteit deze zomer moet worden afgelast vanwege het coronavirus, wordt u volledig terugbetaald.

Toont alle 13 resultaten

Communistisch verzet in België

perm_identity
date_range
Dinsdag 18 augustus 2020

Afgelopen september was de viering van de 75e verjaardag van de bevrijding in volle gang. Maar is deze bevrijding alleen te danken aan de komst van de Amerikaanse tanks en de Belgische soldaten van de Brigade Piron, terug uit ballingschap, zoals de belangrijkste kranten en herdenkingen het voorstellen?

Lang Leve de vergrijzing

perm_identity
date_range
Woensdag 19 augustus 2020

In heel wat landen zijn er massale betogingen tegen geplande pensioenhervormingen. Overal klinkt de eis voor een goed wettelijk pensioen . Dat is geen toeval.

Wat is marxisme?

perm_identity
date_range
Van dinsdag 18 tot donderdag 20 augustus 2020

Marxisme is een theorie die ons helpt de onrechtvaardige samenleving waarin we leven te begrijpen. Maar hebben we eigenlijk een theorie nodig om de wereld te veranderen? Is actie niet genoeg?

Change the system, not the climate !

perm_identity
date_range
Van dinsdag 18 tot woensdag 19 augustus 2020

Waarom slagen regeringen over de hele wereld er niet in om de oorzaken van de klimaatverandering aan te pakken? Het is inderdaad overduidelijk dat een ongecontroleerde opwarming van de aarde de levensomstandigheden op aarde aanzienlijk kan veranderen. Is het eenvoudigweg niet haalbaar om wereldwijde actie te ondernemen, om regeringen ertoe te bewegen onderling af te spreken om sterke en bindende afspraken te maken om de CO2-uitstoot te verminderen?

Marx en Engels als socioloog

perm_identity
date_range
Donderdag 20 augustus 2020

In deze les beginnen we met het bij elkaar sprokkelen van een aantal aanzetten in het werk van Marx en Engels over armoede. Daarbij vertrekken we niet vanuit het klassebegrip, maar vanuit Marx’ definitie van de ‘sociale laag van het pauperisme’

Het Europa van het grootkapitaal

perm_identity
date_range
Van donderdag 20 tot vrijdag 21 augustus 2020

Zelfs toen de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal werd opgericht, was de Europese eenwording uitsluitend gebaseerd op de behoeften van het Franse en Duitse kapitaal. Toen het huidige Europese staatsapparaat werd opgericht, genoot de wereld van de grote Europese bedrijven een aanzienlijk voordeel: de versnippering van de arbeidersbeweging.

Socialisme en planning: een noodzaak voor de sociale en ecologische crisis

perm_identity
perm_identity
date_range
Van donderdag 20 tot vrijdag 21 augustus 2020

Ja, de planeconomie heeft opnieuw een toekomst. Dat is de optimistische boodschap van deze tweedaagse reis in de tijd: van de lessen uit de Sovjet-Unie, over de situatie in China naar een socialistisch project voor Europa.

Marx, tegen racisme

perm_identity
date_range
Vrijdag 21 augustus 2020

In tegenstelling tot wat soms wijd verbreid wordt gedacht, heeft Marx de problematiek van racisme en kolonialisme in zijn intellectuele werk niet losgelaten. Het was zelfs met een scherpe pen dat hij zich ertegen verzette.

Inleiding in de economie

perm_identity
date_range
Van zaterdag 22 tot zondag 23 augustus 2020

De huidige crisis, die in 2007 begon en wijdverbreid werd met de ineenstorting van de bank Lehman Brothers in september 2008, is de ernstigste en langste sinds de jaren dertig van de vorige eeuw.
Zij werd voorgesteld als een kwestie van wanbeheer en hebzucht van de leiders van de grote banken. Maar moeten we niet verder gaan en ons afvragen of het niet het kapitalistische systeem zelf is dat failliet is?

Latijns-Amerika, continent van verzet

perm_identity
date_range
Zaterdag 22 augustus 2020

Sinds het begin van de jaren ’90 en de jaren 2000 vonden er in Latijns-Amerikaanse ‘volksopstanden’ plaats. Deze waren links van aard, maar kun je onderscheiden van de klassiek Latijns-Amerikaanse revoluties zoals Cuba en Nicaragua.

Geschiedenis van de arbeidersbeweging

perm_identity
date_range
Van zaterdag 22 tot zondag 23 augustus 2020

Wist u dat de algemene staking een oude traditie is van de Belgische arbeidersbeweging? Lenin en Rosa Luxemburg bewonderden België voor dit krachtige strijdmiddel.
Wist u dat de Belgische arbeidersklasse, ondanks haar verdeling in drie vakbonden (ABVV, ACV en ACLVB), een van de meest gesyndicaliseerde ter wereld is?

Het fascistische gevaar vandaag

perm_identity
date_range
Van zaterdag 22 tot zondag 23 augustus 2020

De situatie verschilt van land tot land, maar overal, in Europa en zelfs in de wereld, zien we tot onze spijt een opkomst van extreemrechts. Van Frankrijk tot Italië, van Spanje tot Denemarken en van Brazilië tot India is het fascisme in opkomst en hier en daar komt het aan de macht.

Marx, over vrouwen en klassenstrijd

perm_identity
date_range
Zondag 23 augustus 2020

Was Karl Marx een pionier van het feminisme? Zijn vrouwen een sociale klasse? Deze cursus heeft tot doel te onderzoeken of de concepten die Marx’ denken vandaag de dag heeft ontwikkeld, het mogelijk maken om na te denken over feminisme en, zo ja, in welke mate en met welke concepten.