• Alle cursussen vinden online plaats in sessies.van 1u30.
  • Sommige cursussen vinden plaats in één sessie, andere in meerdere.
  • Andere cursussen zullen in de komende weken aan het programma worden toegevoegd.

Toont alle 7 resultaten

Kunnen excellentie en gelijke kansen in onderwijs samen gaan?

perm_identity
date_range
Dinsdag 20 augustus

Volgens de N-VA en andere verdedigers van een elitair onderwijs is het Vlaams onderwijs ten prooi aan een neerwaartse nivellering ten gevolge van een overdreven aandacht voor de zwakke leerlingen. Zij wijzen op de negatieve evolutie van het aantal Vlaamse toppresteerders in internationaal vergelijkende onderzoeken als PISA.

De dreiging van de financiële wereld

perm_identity
date_range
Dinsdag 20 augustus

Vandaag zit de financiële wereld overal. Zij domineert alles. Zelfs in die mate, dat men zich afvraagt of we niet machteloos staan tegenover deze reuzenbedrijven de wereld van krediet, banken, verzekeringen, beleggings- en investeringsfondsen…

Planning: een oplossing voor de sociale en ecologische crisis? (volzet)

perm_identity
date_range
Donderdag 22 augustus

Is er nog toekomst voor de planeconomie?
Na de val van de Sovjet-Unie werd de uiteindelijke overwinning van de markteconomie met veel fanfare afgekondigd. Toen China langzaam de markteconomie overnam, leek het lot van de planeconomie bezegeld.
Volgens neoliberaal econoom Friedrich Hayek zou economische planning noodzakelijkerwijs zelfs leiden tot de dienstbaarheid van volkeren. Alleen de markteconomie zou in staat zijn om in de menselijke behoeften te voorzien.

De Duitse Revolutie 1918-1919

perm_identity
date_range
Van donderdag 22 tot vrijdag 23 augustus

Op 4 november 1918, een week voor het einde van de Eerste Wereldoorlog (11 november 1918), begonnen de matrozen van Kiel aan een revolutie die zich in één week over heel Duitsland verspreidde. Overal zijn arbeiders- en soldatenraden opgericht. Dankzij de revolutie staat de Sociaal Democratische Partij (SPD) aan het hoofd van het land.

Marx en Engels als socioloog

perm_identity
date_range
Vrijdag 23 augustus

In deze les beginnen we met het bij elkaar sprokkelen van een aantal aanzetten in het werk van Marx en Engels over armoede. Daarbij vertrekken we niet vanuit het klassebegrip, maar vanuit Marx’ definitie van de ‘sociale laag van het pauperisme’

De oorsprong van de onderdrukking van de vrouw en de sociale ongelijkheid (volzet)

perm_identity
date_range
Vrijdag 23 augustus

Om de huidige maatschappij te begrijpen is het niet nutteloos om terug te gaan naar haar oorsprong. Dit was al de benadering van Friedrich Engels in zijn baanbrekende boek De oorsprong van het gezin, van de particuliere eigendom en van de staat. Engels verzamelde de stand van de kennis over het onderwerp en probeerde enkele voorzichtige conclusies te trekken. Aangezien antropologie een opkomende wetenschap was in de tijd van Engels, was het noodzakelijk om deze bij te werken volgens de huidige kennis.

Rechten van werknemers bedreigd door neoliberalisme

perm_identity
date_range
Zondag 25 augustus 2019

Vakbonden en linkse partijen in Europa strijden al tientallen jaren om de sociale en democratische verworvenheden van de afgelopen eeuw te verdedigen tegen het neoliberale beleid van liberalisering van de arbeidsmarkt.