Alle 14 resultaten

Wat is marxisme?

perm_identity
date_range
Van dinsdag 20 tot donderdag 22

Marxisme is een theorie die ons helpt de onrechtvaardige samenleving waarin we leven te begrijpen. Maar hebben we eigenlijk een theorie nodig om de wereld te veranderen? Is actie niet genoeg?

Waarom massamedia doen wat ze doen

perm_identity
date_range
Dinsdag 20 augustus

In 1988 publiceerde Noam Chomsky Manufacturing Consent, een belangrijk boek dat een schokgolf veroorzaakte. Hij werd toen de meest invloedrijke criticus van de Amerikaanse internationale politiek en de daarmee gepaard gaande desinformatie.

Marx, over vrouwen en klassenstrijd

perm_identity
date_range
Dinsdag 20 augustus

Was Karl Marx een pionier van het feminisme? Zijn vrouwen een sociale klasse? Deze cursus heeft tot doel te onderzoeken of de concepten die Marx’ denken vandaag de dag heeft ontwikkeld, het mogelijk maken om na te denken over feminisme en, zo ja, in welke mate en met welke concepten.

In het spoor van Jan Cap, strijdsyndicalist

perm_identity
date_range
Woensdag 21 augustus

Jan Cap (1931-2018) heeft zijn stempel gerukt op de syndicale strijd van de jaren 70 en 80. De vakbondswerking en strijd op de Boelwerf, waar hij hoofddelegee was van het ACV, inspireerde honderden delegees in alle uithoeken van het land.

De grote mythen van de moderne geschiedenis (volzet)

perm_identity
date_range
Woensdag 21 augustus

Sorry, maar er is geen plaats meer voor deze vorming.

Robespierre was een monster en Napoleon een held. De Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog draaide om vrijheid en de Groote Oorlog om democratie. De Oktoberrevolutie was een staatsgreep en de sociale zekerheid in België kwam uit de lucht vallen. Bij sommige bladzijden in onze geschiedenisboeken denk je instinctief: hier klopt iets niet.

Poëzie en engagement

perm_identity
date_range
Woensdag 21 augustus

We gaan na in welke mate de specifieke taalvorm die poëzie is, zich ten dienste kan stellen van politiek en maatschappelijk engagement: welke troeven, welke gevaren?

Change the system, not the climate !

perm_identity
date_range
Van donderdag 22 tot vrijdag 23 augustus

Waarom slagen regeringen over de hele wereld er niet in om de oorzaken van de klimaatverandering aan te pakken? Het is inderdaad overduidelijk dat een ongecontroleerde opwarming van de aarde de levensomstandigheden op aarde aanzienlijk kan veranderen. Is het eenvoudigweg niet haalbaar om wereldwijde actie te ondernemen, om regeringen ertoe te bewegen onderling af te spreken om sterke en bindende afspraken te maken om de CO2-uitstoot te verminderen?

Revolutie, dekolonisatie en sociale omwentelingen in de nasleep van de Grote Oorlog

perm_identity
date_range
Donderdag 22 augustus

Zowel de Tweede Wereldoorlog als de huidige problemen in het Midden Oosten hebben rechtstreeks te maken met het einde van de Eerste wereldoorlog.

Inleiding in de economie

perm_identity
date_range
Van vrijdag 23 tot zondag 25 augustus

De huidige crisis, die in 2007 begon en wijdverbreid werd met de ineenstorting van de bank Lehman Brothers in september 2008, is de ernstigste en langste sinds de jaren dertig van de vorige eeuw.
Zij werd voorgesteld als een kwestie van wanbeheer en hebzucht van de leiders van de grote banken. Maar moeten we niet verder gaan en ons afvragen of het niet het kapitalistische systeem zelf is dat failliet is?

Het Europa van het grootkapitaal

perm_identity
date_range
Van zaterdag 24 tot zondag 25 augustus

Zelfs toen de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal werd opgericht, was de Europese eenwording uitsluitend gebaseerd op de behoeften van het Franse en Duitse kapitaal. Toen het huidige Europese staatsapparaat werd opgericht, genoot de wereld van de grote Europese bedrijven een aanzienlijk voordeel: de versnippering van de arbeidersbeweging.

Marx, tegen racisme

perm_identity
date_range
Zaterdag 24 augustus

In tegenstelling tot wat soms wijd verbreid wordt gedacht, heeft Marx de problematiek van racisme en kolonialisme in zijn intellectuele werk niet losgelaten. Het was zelfs met een scherpe pen dat hij zich ertegen verzette.

Venezuela – Kroniek van een aangekondigde destabilisering

perm_identity
date_range
Zaterdag 24 augustus

In deze vorming zal Maurice Lemoine zijn jarenlange journalistieke onderzoekswerk over Venezuela met ons delen. Dit is nodig om de Venezolaanse recente situatie, na de dood van Chavez,  beter te begrijpen.

Geschiedenis van de arbeidersbeweging

perm_identity
date_range
Zondag 25 augustus 2019

Wist u dat de algemene staking een oude traditie is van de Belgische arbeidersbeweging? Lenin en Rosa Luxemburg bewonderden België voor dit krachtige strijdmiddel.
Wist u dat de Belgische arbeidersklasse, ondanks haar verdeling in drie vakbonden (ABVV, ACV en ACLVB), een van de meest gesyndicaliseerde ter wereld is?

De supersamenwerker

perm_identity
date_range
Zondag 25 augustus 2019

Is de mens een wolf voor zijn medemens of is hij van nature hulpvaardig en meelevend? De eeuwenoude filosofische discussie lijkt beslecht. Niet door de filosofen, maar door neurowetenschappers, kinderpsychologen, antropologen, epidemiologen en evolutionaire wetenschappers: de menselijke natuur is vooral prosociaal.