Alle 5 resultaten

Wat is marxisme?

perm_identity
date_range
Van dinsdag 20 tot donderdag 22

Marxisme is een theorie die ons helpt de onrechtvaardige samenleving waarin we leven te begrijpen. Maar hebben we eigenlijk een theorie nodig om de wereld te veranderen? Is actie niet genoeg?

Kunnen excellentie en gelijke kansen in onderwijs samen gaan?

perm_identity
date_range
Dinsdag 20 augustus

Volgens de N-VA en andere verdedigers van een elitair onderwijs is het Vlaams onderwijs ten prooi aan een neerwaartse nivellering ten gevolge van een overdreven aandacht voor de zwakke leerlingen. Zij wijzen op de negatieve evolutie van het aantal Vlaamse toppresteerders in internationaal vergelijkende onderzoeken als PISA.

Waarom massamedia doen wat ze doen

perm_identity
date_range
Dinsdag 20 augustus

In 1988 publiceerde Noam Chomsky Manufacturing Consent, een belangrijk boek dat een schokgolf veroorzaakte. Hij werd toen de meest invloedrijke criticus van de Amerikaanse internationale politiek en de daarmee gepaard gaande desinformatie.

Marx, over vrouwen en klassenstrijd

perm_identity
date_range
Dinsdag 20 augustus

Was Karl Marx een pionier van het feminisme? Zijn vrouwen een sociale klasse? Deze cursus heeft tot doel te onderzoeken of de concepten die Marx’ denken vandaag de dag heeft ontwikkeld, het mogelijk maken om na te denken over feminisme en, zo ja, in welke mate en met welke concepten.

De dreiging van de financiële wereld

perm_identity
date_range
Dinsdag 20 augustus

Vandaag zit de financiële wereld overal. Zij domineert alles. Zelfs in die mate, dat men zich afvraagt of we niet machteloos staan tegenover deze reuzenbedrijven de wereld van krediet, banken, verzekeringen, beleggings- en investeringsfondsen…