Serge Noël

Met intens verdriet vernemen we van de dood van onze kameraad Serge Noël. Serge was al van toen hij veertien jaar oud was een communistisch activist, eerst in de Belgische Communistische Partij en de laatste jaren bij de Partij van de Arbeid.

Dichter en schrijver, hij was ook een geëngageerd activist in de arbeiderswijken van Brussel en een voorvechter van de mensen zonder papieren.
In augustus 2019 gaf hij een cursus over geëngageerde kunst aan de Marxistische Universiteit.

Als hommage aan Serge Noël,  publiceren we hier zijn tekst Pour un art enragé die hij tijdens die cursus naar voor bracht en die klinkt als een kreet van woede maar ook van hoop voor kunst en cultuur.