Cursus details
language
Taal: Nederlands
date_range
Dinsdag 20 augustus 2019
room
Internat de Berlaymont - Drève d’Argenteuil, 10-D - 1410 Waterloo
assessment
Basiscursus

In 1988 publiceerde Noam Chomsky Manufacturing Consent, een belangrijk boek dat een schokgolf veroorzaakte. Hij werd toen de meest invloedrijke criticus van de Amerikaanse internationale politiek en de daarmee gepaard gaande desinformatie. De andere auteur van dit boek, Edward Herman, is minder bekend, maar ligt wel aan de basis van dit uitzonderlijke project. Beiden werden geconfronteerd met vijandigheid van de media, ook in West-Europa.

Wat bepaalt de werking van onze massamedia? Hoe komt het dat bepaalde feiten groot nieuws worden en andere niet? Wie bepaalt of iets een kort artikel wordt of een  hoofdartikel? Van onze media wordt vaak beweerd (meestal door de media zelf) dat ze een soort vierde macht zouden zijn, naast de drie traditionele machten van de staat: de regering, het parlement en het gerecht. is dat wel zo? Wat wordt eigenlijk bedoeld met dergelijke bewering? In dat model ontbreekt een andere onuitgesproken macht: de economische, grote bedrijven, elites, aandeelhouders… Zijn dat neutrale elementen in dat geheel? Massamedia zijn zelf grote bedrijven, of onderdelen van bedrijven. Welke impact heeft dat op hun inhoud? Lode Vanoost geeft een inleiding tot de filters die bepalen wat nieuws is, hoe dat wordt weergegeven en welke belangen doorwegen bij de selectie van het nieuws. Aan de hand van concrete voorbeelden wordt het systeem – want dat is het – achter onze massamedia ontrafeld. Zo begrijp je ook beter waarom de massamedia er zoveel belang aan hechten kritiek op de media binnen bepaalde – door henzelf bepaalde – grenzen te houden.

chat_bubble_outlineReviews