Cursus details
language
Taal: Nederlands
date_range
Zondag 25 augustus 2019
room
Drève d’Argenteuil, 10-D - 1410 Waterloo
assessment
Cursus voor gevorderden

Vakbonden en linkse partijen in Europa strijden al tientallen jaren om de sociale en democratische verworvenheden van de afgelopen eeuw te verdedigen tegen het neoliberale beleid van liberalisering van de arbeidsmarkt. Voor multinationals zijn sociale rechten belemmeringen voor de vrije markt geworden. Meer dan ooit betekent liberalisering flexibiliteit en onzekerheid. Sociale uitbuiting en sociale uitsluiting daarentegen zijn de directe oorzaak van een algemene verarming van de burgers. De schaalvergroting van de arbeidsmarkt als gevolg van de globalisering en de europeanisering heeft de relatie tussen arbeid en kapitaal ernstig verstoord. De nationale sociale wetgeving staat onder grote druk. Het behoud van het arbeidsrecht is belangrijker dan ooit als we het respect voor de waardigheid van de werknemers willen behouden.

chat_bubble_outlineReviews