Cursus details
language
Taal: Nederlands
date_range
Woensdag 21 augustus 2019
room
Drève d'Argenteuil 10D, 1410 Waterloo
assessment
Basiscursus
In het eerste en tweede lesblok lezen we samen een aantal fragmenten en gedichten van Brecht, Hikmet en Neruda. We gaan na in welke mate de specifieke taalvorm die poëzie is, zich ten dienste kan stellen van politiek en maatschappelijk engagement: welke troeven, welke gevaren? In het derde en vierde lesblok gaan we naar het maatschappelijk kader van vandaag. We gaan na hoe de poëzie daarin effectief een rol speelt of kan spelen. Charles Ducal legt de link met zijn eigen werk en zijn engagement als Dichter des Vaderlands. We besteden ook aandacht aan het fenomeen van de slampoëzie.
Om de dag te beginnen maken we een rondje waarbij iedere deelnemer, als zij of hij dat wil, een maatschappelijk geëngageerd gedicht voorleest dat haar of hem aanspreekt.

chat_bubble_outlineReviews