Cursus details
language
Taal: Nederlands
date_range
Donderdag 22 augustus 2019
room
Internat de Berlaymont - Drève d’Argenteuil, 10-D - 1410 Waterloo
assessment
Cursus voor gevorderden

Is er nog toekomst voor de planeconomie?
Na de val van de Sovjet-Unie werd de uiteindelijke overwinning van de markteconomie met veel fanfare afgekondigd. Toen China langzaam de markteconomie overnam, leek het lot van de planeconomie bezegeld.
Volgens neoliberaal econoom Friedrich Hayek zou economische planning noodzakelijkerwijs zelfs leiden tot de dienstbaarheid van volkeren. Alleen de markteconomie zou in staat zijn om in de menselijke behoeften te voorzien.
We zullen laten zien dat planning daarentegen niet alleen mogelijk is, maar ook noodzakelijk is geworden in de context van de ecologische crisis.
Om dit te doen, zullen we de ervaring van de USSR evalueren om de successen, maar ook de beperkingen van de USSR in kaart te brengen.
Vervolgens zullen we de stand van zaken van de theoretische kennis over het onderwerp bespreken en voorbeelden van planning op de schaal van multinationale kapitalistische bedrijven en meer in detail het geval van het hedendaagse China.
Tot slot bespreken we de ecologische crisis en de noodzakelijke economische planning die daaruit voortvloeit.
Jo Cottenier is op zoek gegaan naar marxistische denkers die zijn blijven nadenken over economische planning; hij brengt een overzicht van de meest innovatieve ideeën. Deze denkers hebben onderzocht waarom het in de Sovjet-Unie fout is gegaan en waarom we zouden beter kunnen dankzij de huidige ontwikkeling van de technologie, met name de informatietechnologie. Geeft de klimaatcrisis niet een nieuwe impuls aan het denken over planning en de planeconomie?

chat_bubble_outlineReviews