Cursus details
language
Taal: Nederlands
date_range
Van zaterdag 24 tot zondag 25 augustus 2019
room
Drève d'Argenteuil 10D 1410 Waterloo
assessment
Cursus voor gevorderden

Zelfs toen de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal werd opgericht, was de Europese eenwording uitsluitend gebaseerd op de behoeften van het Franse en Duitse kapitaal. Toen het huidige Europese staatsapparaat werd opgericht, genoot de wereld van de grote Europese bedrijven een aanzienlijk voordeel: de versnippering van de arbeidersbeweging.
Eind jaren zeventig, toen de Europese integratie vast leek te lopen, kwamen de CEO’s van 17 Europese reuzen, zoals Siemens, Thyssen, Philips, Fiat of Volvo, bijeen om de Europese integratie nieuw leven in te blazen. Enkele jaren later schetste Wisse Dekker, toenmalig voorzitter van Philips, in 1984 de hoofdlijnen voor een nieuw plan voor Europa: de grote interne markt. Achteraf gezien kunnen we de impact van hun project Europa 1990 uit 1985 niet genoeg benadrukken: een agenda voor actie, die in 1992 leidde tot het Verdrag van Maastricht. Vandaag neemt Business Europe, de federatie van Europese bazen, deel aan de ontwikkeling van alle belangrijke Europese richtlijnen.
Europa is in zijn huidige vorm en ontwerp een constructie ten voordele van multinationals en de financiële wereld. Het komt tussenbeide in het dagelijks leven. Het is in zijn naam dat de pensioengerechtigde leeftijd wordt verhoogd, dat flexibiliteit overal wordt toegepast, dat nachtarbeid als normaal wordt beschouwd, dat de lonen laag worden gehouden, dat de sociale zekerheid, deze fundamentele verovering van de werkers, geleidelijk wordt ontmanteld, dat de openbare diensten worden geprivatiseerd…
Het lijdt geen twijfel dat we een ander Europa nodig hebben. Een Europa gebaseerd op burgerrechten, solidariteit en vredeshandhaving. Een Europa van werkers dat zich er radicaal tegen zou verzetten, geleid door het grootkapitaal.

chat_bubble_outlineReviews